historia

historiaAscensors Jordáva iniciar les seves tasques en 1.953, tot continuant l’activitat d’un petit taller situat al carrer Pedreres, del Poble Sec a Barcelona. Posteriorment es traslladà al carrer Magalhaes a Barcelona i després a l’avinguda Fabregada a L’Hospitalet de Llobregat. Des de novembre de 2.012 s’estableix a la seva seu actual al carrer Pamplona, al Poble Nou a Barcelona.

Des del començament ens hem mantinguts fidels, tant als valors de servei i qualitat vers els nostres clients com a la innovació, essent pioners en l’aplicació de l’electrònica en els quadres de maniobra, instal•lació de portes automàtiques, ascensors hidràulics o ascensors sense cambra de màquines, així com solucions especials per ascensors panoràmics.

Hem col·laborat sempre de forma activa amb el Gremi d’Ascensors de Catalunya, amb l’objectiu de donar suport al sector i obtenir de les administracions públiques l’atenció necessària envers la innovació, la seguratat, les normatives i les subvencions per a la instalació d’ascensors.

Actualment Ascensors Jordà, es troba en un procés molt dinàmic d’implantació tecnològica per a obtenir la màxima eficiència de recursos i poder oferir la millor relació qualitat-preu als seus clients.